Gevestigd te Brussel, in de lokalen van de beschutte werkplaats Manufast-ABP, legt de B.V.V. zich dagdagelijks toe op de problematiek van de handicap in het algemeen en de toegankelijkheid van personen met beperkte mobiliteit in het bijzonder in samenwerking met sleutelorganisaties zoals o.a.
° CAWAB (Collectief Toegankelijheid Wallonië-Brussel)
° GMC (Gewestelijke Mobiliteitscommissie – afdeling PBM (Personen met Beperkte Mobiliteit)
° CCPH (Conseil Consultatif de la Personne Handicapée) van de Frantalige Gemeenschapscommissie

Het verstrekken van sociale informatie behoort tot de prioriteiten van de B.V.V.
Deze dienst heeft als doelstelling de leden te begeleiden in de complexe administratieve rompslomp of door te verwijzen naar specifieke verenigingen, diensten of centra.

Vindt u niet wat u zoekt op onze site, contacteer ons dan op nummer 02/421.69.64

Wij beschikken tevens over een uitleendienst van rolstoelen en ander materiaal.

Onze kernactiviteit : de Vakantiekampen voor Motorisch Gehandicapten – V.K.G.
Opgericht meer dan 60 jaar geleden en momenteel drie in aantal.

Bekijk het filmpje in het frans

Les camps de vacances pour handicapés (CVH)

De Vakantiekampen voor Gehandicapten (V.K.G.)

Anderzijds organiseert de B.V.V. ook eenmaal per maand sociaal-culturele activiteiten in de plaatselijke afdelingen te Boussu (provincie Henegouwen) en Rixensart (Vlaams Brabant) : animaties, concerten, conferenties, uitstappen enz.

In januari 2013 fuseerde de B.V.V. met de Frantalige Vereniging Polio- en Postpolio gevestigd in Andenne. Deze derde plaatselijke afdeling kreeg als doopnaam ABP-Polio.

Doelstelling is personen getroffen door het virus van de polio, die nu, jaren later, geconfronteerd worden met ziekteverschijnselen van het postpoliosyndroom, een antwoord te bieden op hun bezorgdheid, twijfels, angstgevoelens en onbehagen tijdens een dagelijkse telefoonpermanentie en thematische informatievergaderingen.

Tevens trachten we de gehandicapten getroffen door de polio te vertegenwoordigen op salons en evenementen m.b.t. de gehandicaptensector.