Nieuws

Vrijwilliger worden

Vrijwilliger worden

Zonder de belangeloze inzet van vrijwilligers zou de organisatie van de maandelijkse activiteiten in de plaatselijke afdelingen en de jaarlijkse vakantiekampen totaal onmogelijk zijn.
Jongeren, maar ook minder jonge personen, zetten zich onbaatzuchtig in teneinde de gehandicapte personen, de kans te bieden, de tijdspanne van een zaterdagnamiddag , tijdens een excursie, een vakantiekamp,enz. boeiende en unieke evenementen te laten beleven.

Dit vrijwilligerswerk is een ware verrijking voor beide partijen : lief en leed delen, elkaar zonder schroom leren benaderen, open-minded worden m.b.t. de handicap…

Ook u kan zich als vrijwilliger opgeven (tweetalig NL/FR is een noodzaak)

Voor de activiteiten op zaterdag, contacteer via info#abpasbl.be :

Claudine Rausens voor Rixensart
Michel Delahaut voor Boussu

Voor de Vakantiekampen voor gehandicapten, contacteer

Christel Dejaegere voor Brussel (juli) (FR)
Delphine Van Langenakeken voor Marbehan (augustus) (FR)
Anne Verschueren voor Oostduinkerke (September) (FR/NL)