Opgericht in 1949 door de verenigingen B.V.V. en Auxilia verzamelt deze activiteit ieder jaar een honderdtal Nederlands- en Franstalige zwaar motorisch gehandicapten voor een tiendaagsverblijf aan zee of in de Ardennen

Een geëngageerd vrijwilligersteam is verantwoordelijk voor de organisatie. Tesamen met een honderdtal helpers, eveneens vrijwilligers, zetten zij zich in om de gehandicapten die in zorgcentra verblijven of eerder geïsoleerd leven, jaar na jaar, een onvergetelijk verblijf aan te bieden.

De meerderheid van de kampeerders is aangewezen op permanente hulp. De vrijwillige helpers omkaderen de gehandicapten van de ochtendgloren tot bedtijd (hulp bij het opstaan, slapengaan, toilet, maaltijden en de georganiseerde activiteiten)

Idealiter is het over een helper per kampeerder te kunnen beschikken.

Locatie van de Vakantiekampen voor Gehandicapten.

-  In Brussel in juli
-  In Marbehan in augustus
-  In Oostduinkerke in september.

De vakantiegangers logeren in comfortabele hotels, vakantiecentra, volledig aangepaste gebouwen inzake toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit en rolstoelgebruikers.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de uitwerking van het programma, steeds rond een welbepaald kampthema : bezoek tentoonstellingen, shopping, uitstappen, gevarieerde animaties, dansavond , bal, gezelschapsspelen, theatervoorstellingen, karaokewedstrijd, optredens van een goochelaar, illusionist….

Heeft u interesse, neem contact op met de projectverantwoordelijke van de B.V.V of het directieteam van de kampen waarvan u de gegevens in de rubrieken van ieder kamp vindt.

Wij rekenen op u en hopen u op het volgende kamp te mogen verwelkomen.

Contact ABP-CVH – cvh@abpasbl.be – 02/421.69.63