BVV Polio

De BVV fuseerde in januari 2013 met de Franstalige vereniging Polio-en Postpolio (Association Francophone Polio et Post-Polio – AFPPP) gevestigd in Andenne; een nieuwe plaatselijke afdeling : “ABP-Polio” werd gecreëerd.
Deze afdeling heeft de handhaving en verdere ontwikkeling van de activiteiten van de AFPPP tot doel. Haar prioritaire doelstelling is informatie verstrekken aan slachtoffers getroffen door het virus van de polio, die intussen geconfronteerd worden met symptomen van het postpoliosyndroom , een tot voor enkele jaren nog totaal onbekend ziekteverschijnsel.

Wij bieden deze personen de gelegenheid als zelfhulpgroep te fungeren door uitwisseling van hun persoonlijke ervaringen qua aandoening en gewaarwordingen.

We werken nauw samen met ”Postpolio België”, onze evenknie in Vlaanderen : organisatie van informatiesessies op Belgisch en Europees vlak (European Polio Union)