Financiering van de kampen

De kampeerders betalen hun verblijf (logies en maaltijden) hetzij 2/3e van het budget en de kampverantwoordelijken staan in voor de financiering van de georganiseerde activiteiten (1/3 van het budget, om en bij de 20.000 €)

Ieder jaar nieuwe middelen vinden om de activiteiten te financieren is een hele opdracht, doch het doorzettingsvermogen van de verantwoordelijken kent geen grenzen. Tijd noch moeite wordt gespaard : aanvragen tot sponsoring, aanspreken van service-clubs en de persoonlijke vriendenkring, op touw zetten van allerlei activiteiten, participatie van de vrijwillige helpers in de prijs van de maaltijden, enz.
Deze bronnen van inkomsten worden af en toe aangevuld door giften van privépersonen of een subsidietoelage van een officieel organisme.
Het is mogelijk de VKG-BVV te associeren met een feestelijk evenement (een huwelijk bv.) en de waarde van het geschenk onder vorm van een gift te storten op volgend rekeningnummer met vermelding “gift ter gelegenheid van….)
De lijst van de donateurs wordt aan de initiatiefnemer medegedeeld.

Giften voor een totaalbedrag van 40€/jaar geven recht op een fiscale vrijstelling :
IBAN : BE23 7775 9295 2891
BIC code : GKCCBEBB

Voor iedere financiële steun, hoe miniem ook, van harte dank bij voorbaat.