Geschiedenis

Historiek van de vereniging

De B.V.V. werd opgericht in 1938 en verrichtte baanbrekend werk.

Een overzicht :

-  Begin 1950, organisatie van “Dagen van ambacht en onderlinge bijstand” te Genval, de voorloper van de beschutte werkplaatsen
-  Vervolgens thuiswerk (afgeven en ophalen) voor personen die zich omwille van hun handicap niet konden verplaatsen of afgezonderd leefden
-  In 1964, oprichting van de beschutte werkplaats, een der eersten in België. Door de jaren heen groeide deze gestaag om in 1997 autonoom verder te werken onder de naam A.B.P-Entreprise
-  In 2005, fusie met de beschutte werkplaats Manufast met als nieuwe benaming Manufast-A.B.P en 300 werknemers waarvan 250 mindervaliden.

Bovendien heeft de B.V.V. zich bijzonder vroegtijdig bekommerd om het lot van de gehandicapte personen door hen koste wat het kost uit hun isolement te halen.

Een opsomming :

-  In 1949 werd het eerste vakantiekamp voor gehandicapten georganiseerd
-  Later werden er over gans België in elke provincie provinciale centra opgericht die op hun beurt locale antennes oprichtten; recreatieve activiteiten van allerlei aard werden georganiseerd zoals onder meer conferenties, concerten, excursies, vieruurtjes….

De sociale dienst van de B.V.V. telde op een bepaald tijdstip tot 10 vaste krachten, verspreid over alle provincies. De werking van de provinciale centra en plaatselijke afdelingen berustte volledig op geëngageerde vrijwilligers .

De institutionele evolutie en de oprichting van tal van andere verenigingen hebben de ontplooiing van onze verdere ambities enigzins gefnuikt, doch blijft het verstrekken van sociale informatie een belangrijke peiler in de dienstverlening van de BVV.

Tal van activiteiten waarin de B.V.V. pionnier was werden gecopieerd door verscheidene andere verenigingen, nieuw opgerichte vzw’s, onder een andere benaming maar met overname en gebruikmaking van identieke doelstellingen.

Van dit 75-jarig actief bestaan blijven er nu nog enkel de activiteiten van de afdelingen Boussu en Rixensart in Wallonië.

In januari 2013 fuseerde de B.V.V. met de Franstalige vereniging Polio- en Postpolio; informatiesessies worden georganiseerd over de evolutie van het postpoliosyndroom. De belangen van lotgenoten getroffen door polio of het postpoliosyndroom worden behartigd tijdens een telefoonpermanentie en thematische informatievergaderingen.