Informatie van de jaarrekeningen

De BVV onderschrijft de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (V.E.F.)
U heeft recht op de doorzichtigheid van de rekeningen.
Dit houdt in dat de donateurs, medewerkers en bedienden minstens jaarlijks geinformeerd worden over de aanwending van de ingezamelde fondsen.

Het syntheseschema van de jaarrekeningen vindt u in deze tabel.
De balans en de resultaatrekening kunnen in de sociale zetel geraadpleegd worden.