Legaten

Dankzij enkele belangrijke legaten heeft de BVV het voortbestaan van haar activiteiten op termijn kunnen garanderen.
Wil ook u een bijdrage leveren in die zin en de algemene activiteiten en vakantiekampen op lange termijn steunen, denk aan de B.V.V bij het opmaken van uw testament.

De BVV is bevoegd om legaten en duolegaten te aanvaarden.

Meer info over duolegaten :

Nieuwe aanslagvoet voor de fiscale aftrek van giften aan erkende v.z.w.’s.

De methode van fiscale aftrek van giften aan erkende vzw’s werd bij wet van 13 december 2012 gewijzigd.
Giften geven geen recht meer op belastingsaftrek op het totale nettoinkomen maar op een belastingsvermindering van 45% van de werkelijk gedane giften.
Dus tot nog toe was uw fiscaal voordeel in functie van uw belastbaar inkomen : tussen 20 en 55% naargelang het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe groter het belastingsvoordeel.
De fiscale aftrek is nu omgevormd; een eenheidstarief werd ingevoerd. Voortaan geldt een forfaitaire aftrek van 45% op het totaalbedrag van uw giften. Dit wil zeggen dat een gift van 40€ (minimumbedrag om van een fiscale vrijstelling te kunnen genieten) aan een erkende vereniging voor u een uitgave ter grootte van 22€ beloopt.
Deze maatregel (KB 13/12/2012) is van toepassing sinds de belastingsaangifte van 2013 (aanslagjaar 2013 – inkomsten 2012)